Вентиляційне обладнання житлових та громадських будівель : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Вакуленко, Дар'я Ігорівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять рекомендації до виконання практичних занять і курсового проєктування з дисциплін «Вентиляція», «Кондиціонування повітря», «Зональні системи кондиціонування», та виконання атестаційних випускних робіт для всіх форм навчання. Наведені основні теоретичні положення, розрахункові залежності, довідкові матеріали та приклади розрахунку. Призначено для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Вентиляційне обладнання житлових та громадських будівель : методичні вказівки до практичних занять, курсового проєктування, виконання атестаційних випускних робіт для : студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Вакуленко Д. І. – Київ : КНУБА, 2024. – 84 с. : іл. - Бібліогр. : с. 81 - 82.