Конотативна семантика міського простору

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджуються семантичні особливості міського простору. Для розуміння художньо-образних особливостей пропонується методи лінгвістичного аналізу, зокрема вводиться поняття конотації для архітектурного простору, що в деякій мірі пов’язане з ідентичністю. Автор прослідковує еволюцію семантичних смислів архітектурного простору на прикладі Майдану Незалежності в м.Києві.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, конотативна семантика, архітектурний простір, міський простір, ідентичність в містобудуванні, коннотативная семантика, архитектурное пространство, городское пространство, идентичность в градостроительстве, connotative semantics, architectural space, urban space, identity in urban planning
Бібліографічний опис
Олійник О. П. Конотативна семантика міського простору / О. П. Олійник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архїіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 286 - 296. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання