Інтегральна оцінка впливу геологічних чинників щодо надійності функціонування магістрального газопроводу

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено аналіз впливу геологічних чинників на функціонування магістрального газопроводу (МГ). Оцінювання ділянок підвищеної небезпеки на магістральному газопроводі - є основним підготовчим кроком до розрахунку показників екологічного ризику та визначені параметрів напруженодеформованого стану магістрального газопроводу. Виконано обґрунтування безпечної експлуатації трубопровідних систем, що здійснюється за допомогою оцінювання геологічних чинників ризику на ділянках газопроводу. Це дає можливість виділити потенційно небезпечні ділянки МГ для проведення техніко-організаційних заходів щодо убезпечення аварій при експлуатації МГ. Доведено доцільність подальших досліджень та оцінки ризиків трубопровідних систем, з метою отримання достовірної інформації про потенційно небезпечні ділянки МГ.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, ризик, еколого-техногенна безпека, газопровід, напружено-деформований стан, короткоживучі підкоркові локальні збурення (КПЛЗ), risk, environmental and technological safety, gas pipeline, stressstrain state, short-lived subcortical local perturbations (KPLZ)
Бібліографічний опис
Мазницький А. С. Інтегральна оцінка впливу геологічних чинників щодо надійності функціонування магістрального газопроводу / А. С. Мазницький, В. С. Старовєров, К. О. Нікітенко // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 366-372. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання