Зниження впливу будівельної галузі на кліматичні зміни шляхом впровадження принципів зеленого будівництва

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівельна галузь суттєво впливає на перебіг кліматичних змін внаслідок пришвидшення темпів урбанізації, адже міста споживають 75% світових природних ресурсів та вносять 80% глобальних викидів парникових газів. Водночас будівництво і побудоване середовище безпосередньо залежать від цілої низки кліматичних факторів. Кліматична інформація використовується на всіх стадіях будівельного проекту: розробка концепції, технічне проектування, організація та проведення будівельних робіт, експлуатація будівель і споруд, ремонт та реконструкція, знесення з послідовною утилізацією та рециклізацією. Проаналізовано роль будівельної галузі у досягненні цілей ООН зі сталого розвитку та зниження впливу на кліматичні зміни за допомогою впровадження принципів зеленого будівництва. Зелене будівництво спрямоване на мінімізацію негативного впливу на довкілля, а інноваційні зелені технології забезпечують скорочення викидів вуглецю.
Опис
Ключові слова
кафедра охорона праці та навколишнього середовища, кліматичні зміни, зелене будівництво, сталий розвиток, екологічна безпека
Бібліографічний опис
Кривомаз Т. І. Зниження впливу будівельної галузі на кліматичні зміни шляхом впровадження принципів зеленого будівництва / Т. І. Кривомаз, А. М. Савченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. М. Трофимчук. - Київ, 2021. - Вип. 1(37). - С. 55-68. - Бібліогр. : 26 назв.
Зібрання