Ергогенні засоби в спорті : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Озерова, Ольга Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Ергогенні засоби в спорті». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
засоби ергогенні, спорт, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Ергогенні засоби в спорті: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач О. А. Озерова. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 28 с. - Бібліогр. : с. 27 - 28.