Дослідження псевдозрідження полідисперсних бінарних систем у топках киплячого шару

Ескіз

Дата

2017

Автори

Редько, О. Ф.
Півненко, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даній роботі проаналізовані особливості псевдозрідження бінарних систем – деревні відходи – інертний матеріал. Проведені експериментальні й теоретичні дослідження гідродинаміки полідисперсних матеріалів. Виявлений вплив вмісту деревних відходів у шарі. У результаті обробки експериментальних даних отримано рівняння регресії для швидкості початку псевдозрідження за різного вмісту деревних відходів у киплячому шарі. Дослідження виявили, що збільшення вмісту відходів деревини в киплячому шарі погіршує якість шару. Це призводить до значного збільшення швидкості початку псевдозрідження. При малій швидкості можливе поступове осідання великих часток. Для усунення проблеми слід збільшити швидкість зріджуваного агенту. Визначено вміст деревного палива в киплячому шарі для стабілізації роботи топкового пристрою. Цей уміст має бути в межах 20...30 %.

Опис

Ключові слова

псевдозрідження, деревне паливо, топка, бінарна система, полідисперсність, швидкість початку псевдозрідження, інертний матеріал

Бібліографічний опис

Редько О. Ф. Дослідження псевдозрідження полідисперсних бінарних систем у топках киплячого шару / О. Ф. Редько, Ю. О. Півненко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 22. - С. 45-50. - Бібліогр. : 11 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset