Професійно-педагогічне удосконалення в обраному виді спорту : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Озерова, Ольга Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Професійно-педагогічне удосконалення в обраному виді спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для курсової роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, вимоги до написання курсової роботи, спеціальна література, інші інформаційні ресурси для вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
удосконалення професіно-педагогічне у спорті, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Професійно-педагогічне удосконалення в обраному виді спорту : методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач О. А. Озерова. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 40 с. - Бібліогр. : с. 38 - 40.