Житло як універсальна просторово-знакова система в контексті слов’янського міфорелігійного світогляду

Ескіз

Файли

Дата

2008

Автори

Михайленко, В. Є.
Куць, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Статья посвящена рассмотрению жилища как сложной семиотической системы. Проводится анализ принципов формирования внутреннего пространства славянского жилища на основе украинских мифологичных верований. Исследованная информация рассматривается в контексте современного проектирования. Определяется роль и пути интеграции вышеназванных принципов в разработку современных интерьеров.

Опис

Ключові слова

житло, система семіотична, вірування міфологічні, проектування сучасне

Бібліографічний опис

Михайленко В. Є. Житло як універсальна просторово-знакова система в контексті слов’янського міфорелігійного світогляду / В. Є. Михайленко, О. С. Куць // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 19. - С. 27-34. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced