Культова архітектура Чернігівської губернії XVIII ст. періоду раннього класицизму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Ященко, О. Ф.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто храми Чернігівщини, які проектувалися і будувалися в період класицизму (кінець XVIII - перша пол . ХІХ ст . ) . Показано на прикладах , які основні види храмових споруд і в якій місцевості споруджувались , висвітлено об’ємно-планувальні рішення , композиційно-художні елементи зовнішнього оздоблення які використовувались Розглянуто культові споруди запроектовані відомі архітекторами які збудовані на Чернігівщині.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, храм, класична архітектура
Бібліографічний опис
Ященко О. Ф. Культова архітектура Чернігівської губернії XVIII ст. періоду раннього класицизму / О. Ф. Ященко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 22. - С. 139 - 146. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання