Нелінійна оптимізація топології просторових стержневих систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Єгоров, Є. А.
Кучеренко, О. Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається задача оптимізації топології просторової стержневої системи. Наведена модифікована напіввизначена задача математичного програмування, яка доповнюється додатковими інженерно-технічними критеріями, що висуваються до конструкції нормами проектування. Запропоновано алгоритм кусково-лінійної апроксимації, що дозволяє на основі площі перерізу стержня визначати необхідні для розрахунку геометричні характеристики, наведено алгоритм визначення форми перерізу стержня. Пропонується узагальнена схема розв'язання задачі оптимізації топології стержневої системи, наводяться приклади розв'язання оптимізаційної задачі для структурної плити.
Опис
Ключові слова
топологія, оптимізація, стержнева система, структурна плита, кусково-лінійна апроксимація, момент інерції, стійкість
Бібліографічний опис
Єгоров Є. А. Нелінійна оптимізація топології просторових стержневих систем / Є. А. Єгоров, О. Є. Кучеренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 105-114. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання