Нелінійна оптимізація топології просторових стержневих систем

Ескіз

Дата

2018

Автори

Єгоров, Є. А.
Кучеренко, О. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається задача оптимізації топології просторової стержневої системи. Наведена модифікована напіввизначена задача математичного програмування, яка доповнюється додатковими інженерно-технічними критеріями, що висуваються до конструкції нормами проектування. Запропоновано алгоритм кусково-лінійної апроксимації, що дозволяє на основі площі перерізу стержня визначати необхідні для розрахунку геометричні характеристики, наведено алгоритм визначення форми перерізу стержня. Пропонується узагальнена схема розв'язання задачі оптимізації топології стержневої системи, наводяться приклади розв'язання оптимізаційної задачі для структурної плити.

Опис

Ключові слова

топологія, оптимізація, стержнева система, структурна плита, кусково-лінійна апроксимація, момент інерції, стійкість

Бібліографічний опис

Єгоров Є. А. Нелінійна оптимізація топології просторових стержневих систем / Є. А. Єгоров, О. Є. Кучеренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 105-114. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset