Фізіологія людини : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Колядич, Оксана Іванівна
Шлапак, Тетяна Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Фізіологія людини». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, фізіологія людини, організм людини

Бібліографічний опис

Фізіологія людини : методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі О. І. Колядич, Т. І. Шлапак. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 29 с. : - Бібліогр. : с. 27 - 28.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset