До питання про територіальну неоднорідність традиційної сакральної архітектури України

Ескіз

Дата

2011

Автори

Завада, В. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

на підставі комплексного аналізу матеріалів і джерел з історії формування територіальних відмінностей у традиційному культовому зодчестві України виявляється властива для нього ієрархічна система регіональних шкіл та локальних течій з своїми особливими територіальними параметрами

Опис

Ключові слова

каф. дизайну архітектурного середовища, територіальний, регіональний, локальний, школа, тип, храм, традиційний, сакральний

Бібліографічний опис

Завада В. Т. До питання про територіальну неоднорідність традиційної сакральної архітектури України / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 14-27. - Бібліогр. : 36 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset