Трансформація композиційної побудови історичних комплексів

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналіз планувальних змін композиції локальних історичних комплексів як елементів структури міських центрів. Порівняння планувальних характеристик формування відкритих та закритих просторів проведено на прикладі регулярної організації історичного центру Львову та комплексу Києво-Печерської Лаври.
Опис
Ключові слова
локальний історичний комплекс, планувальні характеристики, композиційні зміни
Бібліографічний опис
Кутузова Т. Ю. Трансформація композиційної побудови історичних комплексів / Т. Ю. Кутузова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 82-85. - Бібліогр : 6 назв.
Зібрання