Об оптимальном управлении наружным освещением городов

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дается обзор методов управления наружным освещением городов и вводится необходимая терминология.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, НО – наружное освещение, оптимальное управление, централизованное управление, АСУ НО, "спрут", децентрализованное управление НО, каскад, ЗВ – зовнішнє освітлення, оптимальне управління, централізоване управління, АСК ЗВ, "спрут", децентралізоване управління ЗВ, каскад
Бібліографічний опис
Рейцен Е. А. Об оптимальном управлении наружным освещение городов / Е. А. Рейцен, О. Л. Гончар, Н. Я. Денищенко // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 36. – С. 376 - 385. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання