Організація формування середовища і функціонального наповнення будинків для літніх людей

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Житло у сучасному суспільстві повинно відповідати різноманітним соціальним, віковим і антропометричним потребам людей. На основі аналізу вітчизняного і світового досвіду проектування геріатричних центрів, виявлені основні тенденції формування функціонального простору та встановлено їх відповідність до сучасних вимог населення старшого віку.
Опис
Ключові слова
геронтологія, геріатричний центр, пансіонат для похилих людей, мало мобільна категорія населення, безбар‘єрне середовище, універсальний дизайн, функціонально-планувальне рішення, кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Кучківська О. А. Організація формування середовища і функціонального наповнення будинків для літніх людей / О. А. Кучківська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 458 - 464. - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання