Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах

Ескіз

Дата

2016

Автори

Хоружий, В. П.
Ніколова, Р. О.
Недашківський, І. П.
Василюк, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено аналіз і порівняння існуючих методів водовідведення стічних вод (СВ) в Україні і пошук більш економічного і сучасного метода. На сьогоднішній день існують різні методи відведення СВ: гравітаційна, або самопливна каналізація, напірна та інші, які використовуються в містах країн колишнього СРСР. В ході вивчення сучасних зарубіжних методів було запропоновано вакуумну каналізацію, як перспективний і сучасний метод рішення проблеми відводу СВ. За цією системою майбутнє водовідведення, бо воно має незаперечні переваги не тільки технічного, економічного, але й екологічного характеру.

Опис

Ключові слова

пилкоподібний профіль, збірна камера, вакуумний клапан, перепад тиску, вакуумна каналізація, пилообразный профиль, сборная камера, вакуумный клапан, перепад давления, вакуумная канализация, saw-tooth profile, the collection chamber, the vacuum valve, the pressure difference, the vacuum sewage

Бібліографічний опис

Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах / В. П. Хоружий, Р. О. Ніколова, І. П. Недашківський, А. В. Василюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 391-400. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset