Сучасні підходи забезпечення стійкого розвитку будівельних підприємств.

Анотація
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра менеджменту в будівництві, стійкий розвиток будівельних підприємств, сучасні підходи, введення в дію будівельних об'єктів
Бібліографічний опис
Предун К. М. Сучасні підходи забезпечення стійкого розвитку будівельних підприємств / К. М. Предун, Є. О. Зайчук, В. В. Коваль // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. ІV Всеукр. круглого столу з міжнар. участю, 17 листопада 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2022. – С. 231 – 233. – (До 75-річчя з дня створення ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)). - Бібліогр. : 4 назви.