Порівняння о місцевой стійкості стінок двотаврових балок за ДБН В.2.6-198-2014 і єврокодом 3 (ДСТУ-Н ВEN 1993-1- 1:2010) при пружній роботі сталі

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено порівняння теоретичних досліджень критичних напружень при втраті стійкості стінок двотаврових балок з вимогами нормативних документів ДБН В.2.6-198-2014 І ЄВРОКОДОМ 3 (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010).
Опис
Ключові слова
кафедра металевих і дерев’яних конструкцій, згинальний момент, поперечна сила, дотичні напруження, стійкість стінки
Бібліографічний опис
Порівняння о місцевой стійкості стінок двотаврових балок за ДБН В.2.6-198-2014 і єврокодом 3 (ДСТУ-Н ВEN 1993-1- 1:2010) при пружній роботі сталі / С. І. Білик, Л. І. Лавриненко, Н. Альтайе, В. І. Салієнко // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 1. - С. 36-47. - Бібліогр. : 36 назв.
Зібрання