Порівняння о місцевой стійкості стінок двотаврових балок за ДБН В.2.6-198-2014 і єврокодом 3 (ДСТУ-Н ВEN 1993-1- 1:2010) при пружній роботі сталі

Ескіз

Дата

2017

Автори

Альтайе, Н.
Лавриненко, Л. І.
Білик, С. І.
Салієнко, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено порівняння теоретичних досліджень критичних напружень при втраті стійкості стінок двотаврових балок з вимогами нормативних документів ДБН В.2.6-198-2014 І ЄВРОКОДОМ 3 (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010).

Опис

Ключові слова

кафедра металевих і дерев’яних конструкцій, згинальний момент, поперечна сила, дотичні напруження, стійкість стінки

Бібліографічний опис

Порівняння о місцевой стійкості стінок двотаврових балок за ДБН В.2.6-198-2014 і єврокодом 3 (ДСТУ-Н ВEN 1993-1- 1:2010) при пружній роботі сталі / С. І. Білик, Л. І. Лавриненко, Н. Альтайе, В. І. Салієнко // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 1. - С. 36-47. - Бібліогр. : 36 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset