Особливості числового моделювання аеродинаміки та температурного стану приміщень з теплонадходженнями

Ескіз

Дата

2001

Автори

Корбут, В. П.
Давиденко, Б. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено прямий метод розв 'язання системи різницевих рівнянь для двовимірних задач руху повітря та конвективного теплообміну у приміщенні, що містить джерела теплонадходжень. Метод придатний для розв’язування задач в одно- та багатозв’язних областях за будь-яких граничних умов.

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, рух повітря, конвективний теплообмін, джерела теплонадходжень

Бібліографічний опис

Корбут В. П. Особливості числового моделювання аеродинаміки та температурного стану приміщень з теплонадходженнями / В. П. Корбут, Б. В. Давиденко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і арх. ; відп. ред. Худенко А. А. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 1. - С. 15-33. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset