Особливості числового моделювання аеродинаміки та температурного стану приміщень з теплонадходженнями

Ескіз недоступний
Дата
2001
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено прямий метод розв 'язання системи різницевих рівнянь для двовимірних задач руху повітря та конвективного теплообміну у приміщенні, що містить джерела теплонадходжень. Метод придатний для розв’язування задач в одно- та багатозв’язних областях за будь-яких граничних умов.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, рух повітря, конвективний теплообмін, джерела теплонадходжень
Бібліографічний опис
Корбут В. П. Особливості числового моделювання аеродинаміки та температурного стану приміщень з теплонадходженнями / В. П. Корбут, Б. В. Давиденко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і арх. ; відп. ред. Худенко А. А. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 1. - С. 15-33. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання