Вибір раціональних параметрів робочих органів землерийних машин через роботу руйнування ґрунтового середовища

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В будівельній галузі взаємодію розглядають як процес дії робочих органів на призму матеріалу, що утворилась після руйнування матеріалу робочими органами машин. Ця дія обумовлена силами опору призми (нормальними і тангенціальними). Проте, як показують наші дослідження, на початковій стадії взаємодії виникають значні сили опору, які інколи перевищують значення сил, що розглядаються попередніми дослідженнями. Вони обумовлені напружено-деформованим станом (НДС) в ґрунті. Вирішення задачі про напружено-деформований стан матеріалу дозволяє визначити закономірності виникнення і розповсюдження мікротріщин в матеріалі під дією робочих органів землерийних машин, що мають різну форму поверхні і знайти оптимальний характер взаємодії.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, землерийні машини, руйнування грунтового середовища, напружено-деформований стан
Бібліографічний опис
Кузьмінець М. П. Вибір раціональних параметрів робочих органів землерийних машин через роботу руйнування ґрунтового середовища / М. П. Кузьмінець, В. Й. Сівко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 13 - 19. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання