Вибір раціональних параметрів робочих органів землерийних машин через роботу руйнування ґрунтового середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Кузьмінець Микола Петрович
Сівко Володимир Йосипович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В будівельній галузі взаємодію розглядають як процес дії робочих органів на призму матеріалу, що утворилась після руйнування матеріалу робочими органами машин. Ця дія обумовлена силами опору призми (нормальними і тангенціальними). Проте, як показують наші дослідження, на початковій стадії взаємодії виникають значні сили опору, які інколи перевищують значення сил, що розглядаються попередніми дослідженнями. Вони обумовлені напружено-деформованим станом (НДС) в ґрунті. Вирішення задачі про напружено-деформований стан матеріалу дозволяє визначити закономірності виникнення і розповсюдження мікротріщин в матеріалі під дією робочих органів землерийних машин, що мають різну форму поверхні і знайти оптимальний характер взаємодії.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, землерийні машини, руйнування грунтового середовища, напружено-деформований стан
Бібліографічний опис
Кузьмінець М. П. Вибір раціональних параметрів робочих органів землерийних машин через роботу руйнування ґрунтового середовища / М. П. Кузьмінець, В. Й. Сівко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 13 - 19. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання