Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій кругового скінченного елемента з чисельним інтегруванням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Шкриль, О. О.
Романцова, К. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі варіаційного принципу можливих переміщень розроблено круговий СЕ зі змінною площею поперечного перерізу у напрямку твірної, який за рахунок чисельного інтегрування враховує змінність фізико-механічних і геометричних параметрів у поперечному перерізі. У процесі розв’язання тестових задач була підтверджена правильність результатів, які дозволяє отримувати розроблений варіант СЕ.
Опис
Ключові слова
просторова задача, напіваналітичний метод скінчених елементів, матриця жорсткості, чисельне інтегрування, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій кругового скінченного елемента з чисельним інтегруванням / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. О. Шкриль, К. С. Романцова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 95. – С. 81 - 89. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання