Електротехніка та електроніка. Електричні машини

Ескіз

Дата

2024

Автори

Кравченко, І. М.
Остапущенко, О. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні вимоги до виконання лабораторних робіт, рекомендації з обробки результатів експериментів та оформлення протоколів, техніки безпеки під час виконання лабораторних робіт, порядок виконання лабораторних робіт. До складу методичних вказівок увійшли лабораторні роботи, які передбачені робочою програмою з дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

електротехніка, електроніка, машини електричні, кафедра електротехніки та електроприводу

Бібліографічний опис

Електротехніка та електроніка. Електричні машини : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт : для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад. І. М. Кравченко, О. П. Остапущенко. – Київ : КНУБА, 2024. – 52 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced