Електротехніка та електроніка. Електричні машини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Кравченко, І. М.
Остапущенко, О. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні вимоги до виконання лабораторних робіт, рекомендації з обробки результатів експериментів та оформлення протоколів, техніки безпеки під час виконання лабораторних робіт, порядок виконання лабораторних робіт. До складу методичних вказівок увійшли лабораторні роботи, які передбачені робочою програмою з дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання.
Опис
Ключові слова
електротехніка, електроніка, машини електричні, кафедра електротехніки та електроприводу
Бібліографічний опис
Електротехніка та електроніка. Електричні машини : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт : для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад. І. М. Кравченко, О. П. Остапущенко. – Київ : КНУБА, 2024. – 52 с.