Дослідження впливу форми перерізу на довговічність стрижнів в агресивному середовищі при складному вигині

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудовано алгоритм комп’ютерного моделювання корозійної деградації поверхні стержневих елементів в умовах одночасного впливу агресивного середовища та складного вигину з використанням математичних моделей корозії, що враховують взаємозв’язок напружено-деформованого стану та швидкості корозійного ураження. Досліджено вплив злитності перетину, що характеризує величину відкритої поверхні матеріалу, яка контактує з агресивним середовищем, на параметри довговічності стержневого елемента. Приведені та проаналізовані картини корозійного ураження та залежності, що характеризують зменшення площ, збільшення напружень і зміну периметра перетинів різної конфігурації в часі.
Опис
Ключові слова
корозійне ураження, стержневі елементи, алгоритм комп’ютерного моделювання
Бібліографічний опис
Дзюба А. П. Дослідження впливу форми перерізу на довговічність стрижнів в агресивному середовищі при складному вигині / А. П. Дзюба, О. А. Дзюба // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ:% КНУБА, 2016. – Вип. 97. – С. 59-69. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання