Дослідження впливу форми перерізу на довговічність стрижнів в агресивному середовищі при складному вигині

Ескіз

Дата

2016

Автори

Дзюба, А. П.
Дзюба, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Побудовано алгоритм комп’ютерного моделювання корозійної деградації поверхні стержневих елементів в умовах одночасного впливу агресивного середовища та складного вигину з використанням математичних моделей корозії, що враховують взаємозв’язок напружено-деформованого стану та швидкості корозійного ураження. Досліджено вплив злитності перетину, що характеризує величину відкритої поверхні матеріалу, яка контактує з агресивним середовищем, на параметри довговічності стержневого елемента. Приведені та проаналізовані картини корозійного ураження та залежності, що характеризують зменшення площ, збільшення напружень і зміну периметра перетинів різної конфігурації в часі.

Опис

Ключові слова

корозійне ураження, стержневі елементи, алгоритм комп’ютерного моделювання

Бібліографічний опис

Дзюба А. П. Дослідження впливу форми перерізу на довговічність стрижнів в агресивному середовищі при складному вигині / А. П. Дзюба, О. А. Дзюба // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ:% КНУБА, 2016. – Вип. 97. – С. 59-69. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced