Параметрична оптимізація і розрахунок на прогин оболонок при дії статичних комбінованих навантажень

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
За допомогою методу скінченних елементів і параметричної оптимізації проведено дослідження: напружень, переміщень, розподілу товщини для конусної і пологої циліндричної оболонки при дії статичних навантажень. Виконаний збір навантаження згідно будівельних норм. При розрахунку виконано мінімізація маси і розподілення товщини оболонок, при обмеженні переміщень по осям X,Y,Z. Побудовані діаграми зменшення маси оболонки по циклам оптимізації та зроблені загальні висновки.
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичної механіки, оптимізація, оптимальне проектування, оптимізація оболонок, оптимізація за переміщеннями, оптимізація Femap Nastran, parametric optimization, optimal design, optimization of shells, optimization by displacements, optimization of Femap Nastran
Бібліографічний опис
Кошевий О. О. Параметрична оптимізація і розрахунок на прогин оболонок при дії статичних комбінованих навантажень / О. О. Кошевий // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 212-220. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання