Дослідження тепловиділення лужних цементів на основі паливних зол

Ескіз

Дата

2012

Автори

Ковальчук, Олександр Юрійовичч
Грабовчак, Валентина Валентинівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Знання

Анотація

Досліджено тепловиділення лужних цементів на основі паливних зол. Встановлено, що зололужні цементи відносяться до низькотермічних (Q =200Дж/г для лужного композиційного цементу та Q =350Дж/г для лужного пуцоланового цементу) порівняно із аналогами на основі шлакопортландцементу та шлаколужного цементу. It was determined heat emission of alkali-activated cements on fl y ash basis. Established that fl y as—alkali-activated cements are low thermal cements (Q = 200 J/g для for alkali-activated composite cement and Q = 350 J/g alkali-activated pozzolanic cement) comparing with analogues based on slag OPC and slag alkaline cements.

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, тепловиділення, лужні метали, тепловиділення лужних металів, паливні золи

Бібліографічний опис

Ковальчук О. Ю. Дослідження тепловиділення лужних цементів на основі паливних зол / О. Ю. Ковальчук, В. В. Грабовчак / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. // Державне підприємство "НДІБМВ" ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2012. - Вип. 46. - С. 29 - 34. - Бібліогр. : 7 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset