Аналіз історичного розвитку нормування квартир, як відображення соціально-економічних умов розвитку житла

Ескіз

Дата

2019

Автори

Муска, Б. В. - Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті викладено аналіз розвитку нормотворення в різні історичні періоди та впливу соціальних і економічних умов розвитку житла, починаючи з радянських часів минулого століття до нашого часу. Особлива увага приділяється будівельним нормам та їх відображенню у планувальних рішеннях та створенні комфортного житла.

Опис

Ключові слова

типовий проект, будівельні норми, масове житло, комфортне житло, вимоги нормування, історичні періоди, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Муска Б. В. - Б. Аналіз історичного розвитку нормування квартир, як відображення соціально-економічних умов розвитку житла / Б. В. - Б. Муска // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 53. - С. 198- 205. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced