Використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI

Ескіз

Дата

2018

Автори

Карпінський, Ю. О.
Нудельман, Володимир Ілліч

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено результати досліджень і розробок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI, виконаних у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії. Зазначається, що ці додатки в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS дозволяють значно автоматизувати процес оброблення даних та забезпечують ефективне використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 і включають: файл опису системи координат УСК-2000 засобами ArcGIS в форматі .prj; трансформаційне поле в форматі NTv-2 для забезпечення трансформування координат з системи координат СК-42/СК-63 в систему координат УСК-2000 та ;трансформаційне поле та функції перерахунку нормальних висот Балтійської системи висот 1977 року у геодезичні висоти в системі координат WGS-84 в прямому та зворотному напрямках з використанням цифрової моделі квазігеоїду.

Опис

Ключові слова

Державна геодезична референцна система координат УСК-2000, трансформаційне поле в форматі NTv-2, модель квазігеоїду, Государственная геодезическая референционная система координат УСК-2000, трансформационное поле у формате NTv-2, модель квазигеоида, State geodetic coordinate reference system UCS-2000, transformation field in the format NTv-2, model of quasiogeoid, кафедра міського будівництва

Бібліографічний опис

Карпінський Ю. О. Використання Державной геодезичної референтної системи координат УСК-2000 у середовищі Arcqis ESRI / Ю. О. Карпінський, В. І. Нудельман // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 725-733. - Бібліогр. : 2 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset