Лінгвістичний аналіз омоформ та їх класифікація для забезпечення якості зрілого читання англомовних текстів за фахом

Ескіз

Дата

2019

Автори

Петрова, Т. І.
Паніна, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Внаслідок проведеного аналізу фахових текстів з різних спеціальностей було виділено значну кількість статистично значимих омонімічних форм, які згруповані в опозиційн і модел і . Усі моделі поділені на три групи: граматичну, лексико-граматичну і лексичну. Проведено аналіз омонімічних форм на морфологічному, синтаксичному та лексичному рівнях. Для покращення розуміння омоформ у писемному мовленні був проведений також порівняльний аналіз досліджуваних явищ в англійській, українській та російській мовах.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов, граматична омонімія, дистрибутивний аналіз, диференціальні показники (ознаки), grammatical homonymy, distributive analysis, differential indicators (attributes), грамматическая омонимия, лексические модели омоформ, дистрибутивный анализ, дифференциальные показатели

Бібліографічний опис

Петрова Т. І. Лінгвістичний аналіз омоформ та їх класифікація для забезпечення якості зрілого читання англомовних текстів за фахом / Т. І. Петрова, О. В. Паніна / Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 492-503. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset