Оцінка енергетичного балансу та критеріїв робочого процесу системи "барабан змішувача-бетонна суміш"

Ескіз

Дата

2015

Автори

Назаренко, І. І.
Клименко, М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто процес перемішування будівельних сумішей в барабані гравітаційного бетонозмішувача з точки зору енергетичного балансу системи ««барабан змішувача-бетонна суміш» на умовах дискретної та континуальної моделі бетонної суміші. Запропоновані критерії робочого процесу перемішування та критерії подібності процесів перемішування бетонних сумішей, що ґрунтуються на передумовах одночасного протікання процесів диспергування, масопереносу та фізико-хімічних перетворень

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, перемішування, барабан змішувача, енергетичний баланс, енергія перемішування, критерії робочого процесу, перемешивание, смесительный барабан, энергетический баланс, энергия перемешивания, критерии рабочего процесса, mixing, mixer drum, energy balance, mixing energy, workflow criteria

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Оцінка енергетичного балансу та критеріїв робочого процесу системи "барабан змішувача-бетонна суміш" / І. І. Назаренко, М. О. Клименко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 59 – 65. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced