Моделювання діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за допомогою лінійних випадкових процесів з дискретним часом в рамках енергетичної теорії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Мислович, М. В.
Пристайло, Т.
Самойленко, М. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається проблема обґрунтування способів моделювання різних діагностичних сигналів за допомогою білого шуму. Описуються найпростіші моделі шумів з дискретним часом, а також особливості і властивості таких моделей. Наводяться результати моделювання білого шуму з дискретним часом.
Опис
Ключові слова
кафедра автоматизації технологічних процесів, діагностика, моделювання діагностичних сигналів, модель шуму, модель білого шуму, лінійна модель вібрації, diagnostics, modeling of diagnostic signals, noise model, model white noise, linear vibration model
Бібліографічний опис
Мислович М. В. Моделювання діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за допомогою лінійних випадкових процесів з дискретним часом в рамках енергетичної теорії / М. В. Мислович, Т. Пристайло, М. І. Самойленко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 87. – С. 5-11. – Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання