Розподіл між опором руху кочення та ковзання в конічних колесах та при русі циліндричного по колу

Ескіз

Дата

2001

Автори

Бондаренко, Л. М.
Ловейкін, В.С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розподіл опору руху в конічних колесах на складові кочення і ковзання виявляється досить складною задачею як при теоретичних, так і експериментальних дослідженнях. При перших це пов’язано з тим, що відсутні більш – менш прийнятні теоретичні залежності для визначення складової кочення, а при експериментальних – з труднощами по їх розподілу.

Опис

Ключові слова

опір руху, циліндричне коло, внутришне коло, загальна величина тертя

Бібліографічний опис

Бондаренко Л. М. Розподіл між опором руху кочення та ковзання в конічних колесах та при русі циліндричного по колу / Л. М. Бондаренко, В. С. Ловейкін // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2001. - №9. - С. 10-13. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced