Розрахунок критеріїв доцільності розміщення спортивних комплексів для біатлону

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одним з найважливіших завдань при проектуванні та будівництві спортивних комплексів для біатлону на етапі передпроектного аналізу є вибір оптимального місця для розміщення цих об‘єктів. У статті приведено розрахунок критеріїв доцільності розміщення біатлонних комплексів в залежності від різних факторів впливу. В основі розрахунку покладені кількісні та якісні показники за різними критеріями існуючих спортивних комплексів для біатлону в різних країнах світу.
Опис
Ключові слова
спортивні комплекси для біатлону (СКБ), критерії доцільності розміщення, природно-ландшафтні фактори, кліматичні фактори, соціокультурні фактори, містобудівні фактори
Бібліографічний опис
Бородай А. С. Розрахунок критеріїв доцільності розміщення спортивних комплексів для біатлону / А. С. Бородай // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 335-340. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання