Наскрізна класифікація пішохідно-транспортних об’єктно-суб’єктно- просторових середовищних систем у структурі зупиночних просторів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Товбич, Валерій Васильович
Куліченко, Наталія Вікторівна
Сисойлов, Микола Валентинович
Чжан Синь Му
Tovbych Valerii
Kulichenko Nataliya
Zhang Sin Mu
Sysojlov Nikolay

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються пішохідні , транспортні та пішохідно-транспортні системи у структурі зупиночно-територіальних просторів міст та поселень різного рівня ієрархії; визначена наскрізна системна (зокрема, демоекосистемна) класифікація цих пішохідних , транспортних та пішохідно - транспортних систем (та їхніх підсистем) з позицій ієрархічного прояву складових елементів зупиночно-територіальних просторів, що мають (завдяки перерозподілу внутрішніх пішохідних потоків) багато-зонну супідрядно- ієрархічну структуру. У роботі детально показано, що існує не менш як 8 О ( 1 О х 8 ) основних та 3 2 О ( 4 х 8 О ) додаткових ©узагальнених» варіантів прояву пішохідних, транспортних та пішохідно-транспортних зупиночно- територіальних систем ( а з урахуванням «інфра-зони» - як мінімум , не менше 9 О ( 8 О+ 1 О) основних та 3 6 О (3 2О+4х 1 О ) додаткових ієрархічно-супідрядних класифікаційних елементів) . Суттєвим є те , що на основі отриманих результатів , завдяки системному (зокрема, демоекосистемному) підходу, можлива ще й подальша деталізація , конкретизація та узагальнення.

Опис

Ключові слова

зупинка, пішохідне середовище, транспортне середовище, демоекосистема, пішохідно-транспортне середовище, система, пішохідно-транспортний простір, пішохідний простір, транспортний простір, пішохідна зупиночно-територіальна система, зупиночний простір, класифікація, транспортна зупиночно-територіальна система, пішохідно-транспортна зупиночно-територіальна система, stop, pedestrian environment, transport environment, pedestriantransport environment, system, demo ecosystem, pedestrian space, transport space, pedestrian-transport space, pedestrian stop-territorial system, transport stop-territorial system, рedestrian-transport system, stopping space, classification, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Наскрізна класифікація пішохідно-транспортних об’єктно-суб’єктно- просторових середовищних систем у структурі зупиночних просторів / В. В.Товбич, Н. В. Куліченко, Чжан Синь Му, М. В. Сисойлов / Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 57. - С. 109 - 134. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset