Особливості управління проектами реформування і реструктуризації підприємств в будівельній галузі

Ескіз недоступний
Дата
2001
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Перехід країни до ринкової економіки спричинив різке збільшення потреби і інтересу до методів управління в умовах ринку. Одним з ефективних сучасних напрямів в цій галузі є управління проектами. Хоч окремі елементи методології управління проектами (матричні організаційні структури, сітьові графіки і т.д.) відомі і використовувалися в нашій країні протягом десятиріч, загалом з цим напрямом вітчизняні фахівці мало знайомі. Причина в тому, що управління проектами як практична дисципліна спочатку розвивалася застосовно до ринкової економіки, і накопичений досвід не міг бути ефективно використаний в умовах централізованої системи управління, що існувала.
Опис
Ключові слова
кафедра автоматизації технологічних процесів, матричні організаційні структури, сітьові графіки, методології управління, управління проектами
Бібліографічний опис
Бондарчук О. В. Особливості управління проектами реформування і реструктуризації підприємств в будівельній галузі / О. В. Бондарчук // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. І. І. Назаренко - Київ, 2001. - №10. - С. 76-78. - Бібліогр. : 1 назва
Зібрання