Особливості функціонально-планувальної організації будівель професійно-технічних навчальних закладів

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даній статті розглядаються перспективні напрямки розвитку функціонально-планувальної організації, яка визначається в залежності від ролі навчального закладу в структурі мережі професійно- технічної освіти. Наведена номенклатура типів будівель професійно-технічних навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
функціональні групи, неперервна професійна освіта, номенклатура типів, багатофункціональність, структура, функциональные группы, непрерывное профессиональное образование, номенклатура типов, многофункциональность, структура, functional groups, continuous vocational training, the nomenclature of types, multifunctionality, tructure
Бібліографічний опис
Закрепа Л. М. Особливості функціонально-планувальної організації будівель професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Закрепа // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 39. – С. 178 - 181. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання