Моделирование подводного забоя, образованного струйным грунтозаборным устройством

Ескіз

Дата

2014

Автори

Бондаренко, Андрей
Франчук, Всеволод

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У результаті вивчення процесу взаємодії струменевого потоку з масивом незв'язного ґрунту в підводній зоні розмиву, розроблена математична модель, яка дозволяє встановити значення достатньої кількості геометричних параметрів для побудови поверхні контакту розмиваючого стру¬меня з розмиваємим ґрунтом. Числові значення емпіричних коефіцієнтів отримані у результаті обробки експериментальних даних при лабораторному вивченні процесу розмиву ґрунту похилим турбулентним струменем у підводному вибої. Апробація розробленої математичної моделі розрахунку струменевих розпушувачів пройшла у ході розробки проекту ежекторного земснаряда ЗНС 630-90.

Опис

Ключові слова

ґрунтозабірний пристрій, розмив ґрунту, математична модель

Бібліографічний опис

Бондаренко А. Моделирование подводного забоя, образованного струйным грунтозаборным устройством / А. Бондаренко, В. Франчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 83. - С. 10 - 17.- Бiблiогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset