Еволюція функціональної та просторової організації клубних будівель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Єрещенко, О. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Архітектура будівель клубного типу радянського періоду відображала передові концепції формування функціонально-просторової організації громадських будівель, стильову спрямованість. Автором розглянуті три етапи розвитку будівель клубних установ, для кожного з яких характерні певні типологічні зміни.
Опис
Ключові слова
клуб, програма роботи, типоутворення, функціонально- просторова організація, клуб, программа работы, типообразование, функционально-пространственная организация, club, work program, type-development, functional-spatial arrangement
Бібліографічний опис
Єрещенко О. Г. Еволюція функціональної та просторової організації клубних будівель / О. Г. Єрещенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.103-110. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання