Методика професійної освіти: навчальний посібник

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Компринт
Анотація
Розглянуто теоретичні аспекти викладання у професійній (професійно-технічній) освіті, систему професійної (професійно-технічної) освіти України та нормативно-правове забезпечення освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Визначено методичні основи, особливості та методичні рекомендації з проведення різних форм занять, самостійної підготовки та консультування в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Окреслено сучасні підходи до методики проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, освіта професійна
Бібліографічний опис
Методика професійної освіти : навч. посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» / Д. О. Чернишев, К. І. Почка, Г. Л. Корчова, Ю. С. Красильник, М. В. Руденко. – Київ : Компринт, 2024. – 224 с. : іл. - Бібліогр. в кінці тем.