Методика професійної освіти: навчальний посібник

Ескіз

Дата

2024

Автори

Чернишев, Денис Олегович
Почка, Костянтин Іванович
Корчова, Галина Леонідівна
Красильник Юрій Семенович
Руденко, Микола Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Компринт

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти викладання у професійній (професійно-технічній) освіті, систему професійної (професійно-технічної) освіти України та нормативно-правове забезпечення освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Визначено методичні основи, особливості та методичні рекомендації з проведення різних форм занять, самостійної підготовки та консультування в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Окреслено сучасні підходи до методики проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Опис

Ключові слова

кафедра професійної освіти, освіта професійна

Бібліографічний опис

Методика професійної освіти : навч. посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» / Д. О. Чернишев, К. І. Почка, Г. Л. Корчова, Ю. С. Красильник, М. В. Руденко. – Київ : Компринт, 2024. – 224 с. : іл. - Бібліогр. в кінці тем.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset