Социально-экономическая эффективность регенерации культурно-исторической среды промышленного города.

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена розгляду соціально-економічного ефекту, який може бути отриманий в результаті відновлення та збереження культурно- історичного середовища промислового міста. Акцентується увага на деяких гострих соціальних та економічних задачах сучасних промислових міст, які можуть бути вирішені в процесі регенерації їх культурно - історичного середовища. Показано необхідність збереження, відновлення культурно - історичного середовища промислового міста з метою поліпшення соціально - економічного розвитку країни в цілому.
Опис
Ключові слова
соціально - економічний ефект, соціально - економічний ефект, історико- культурно спадщина, культурно - історична середа
Бібліографічний опис
Черныш М. А. Социально-экономическая эффективность регенерации культурно-исторической среды промышленного города. / М. А. Черныш // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 302 - 307. - Бібліогр : 7 назв.
Зібрання