Проблеми нормування і розміщення елементів системи озеленення міст

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті основні види систем зелених насаджень міста, нормативні показники розміщення і площі елементів озеленення та здійснено їх порівняння на прикладі деяких країн світу. Розкрито проблематику невідповідності нормативних показників.
Опис
Ключові слова
система озеленення, радіус обслуговування, доступність до елементів озеленення
Бібліографічний опис
Коваленко М. Г. Проблеми нормування і розміщення елементів системи озеленення міст / М. Г. Коваленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 232-236. - Бібліогр : 3 назв.
Зібрання