Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять

Ескіз

Дата

2022

Автори

Титок, Вікторія Вікторівна
Бєлєнкова, Ольга Юріївна
Лаврухіна, Катерина Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено матеріал для закріплення теоретичних знань іпрактичних навичок студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків». Вказівки містять основні поняття тем, тестові завдання з кожної теми, а також приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форми навчання.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, господарські рішення, оцінювання ризиків

Бібліографічний опис

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальніості 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. В. Титок, О. Ю. Бєлєнкова, К. О. Лаврухіна. – Київ : КНУБА, 2022. – 48 с. - Бібліогр. : с. 47 - 48.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset