Структурні моделі формування інфраструктури муніципальних систем теплопостачання

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На підставі виконаного аналізу розроблено моделі формування інфраструктури муніципальних систем теплопостачання (СТ): модель, в якій зовнішні або внутрішні збурення в системі теплопостачання вимагають розвитку інфраструктури СТ ; модель, в якій зовнішні та внутрішні збурення в СТ та її інфраструктурі вимагають розвитку як самої СТ, так і її інфраструктури.
Опис
Ключові слова
моделі формування інфраструктури муніципальних систем теплопостачання
Бібліографічний опис
Харитонов Ю. М. Структурні моделі формування інфраструктури муніципальних систем теплопостачання / Ю. М. Харитонов // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 302-307. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання