Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності будівельного підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Показано, що управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельного підприємства за умов невизначеності передбачає застосування адекватних економіко-математичних моделей, розробка яких неможлива без дослідження впливу екзогенних та ендогенних факторів на показники діяльності підприємства. Обґрунтовано вибір моделі, визначені пояснювані та пояснюючі змінні.
Опис
Ключові слова
інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, економіко-математична модель, регресія, економетрична модель, специфікація моделі
Бібліографічний опис
Федотова С. Ю. Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності будівельного підприємства / С. Ю. Федотова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 9. – С. 113 - 116. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання