Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності будівельного підприємства

Ескіз

Дата

2012

Автори

Федотова, С. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Показано, що управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельного підприємства за умов невизначеності передбачає застосування адекватних економіко-математичних моделей, розробка яких неможлива без дослідження впливу екзогенних та ендогенних факторів на показники діяльності підприємства. Обґрунтовано вибір моделі, визначені пояснювані та пояснюючі змінні.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, економіко-математична модель, регресія, економетрична модель, специфікація моделі

Бібліографічний опис

Федотова С. Ю. Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності будівельного підприємства / С. Ю. Федотова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 9. – С. 113 - 116. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset