Фізичне виховання у спеціальній медичній групі : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Киселевська, Світлана Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Фізичне виховання у спеціальній медичній групі». Надані теми лекційних і практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та підсумкового контролю, література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціадьності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

виховання фізичне, групи медичні спеціальні, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Фізичне виховання у спеціальній медичній групі : методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад. С. М. Киселевська. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 29 с. - Бібіліогр. : с. 27 - 29.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced