Призматичний скінченний елемент змінної геометрії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Автори
Пискунов, С. О.
Рутковський, В. А.
Шкриль, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі корегування величин компонент метричного тензора отримані вирази матриці жорсткості і вектора вузлових реакцій напіваналітичного неоднорідного призматичного скінченого елемента змінної геометрії для моделювання напружено-деформованого стану, наближеного до поздовжнього розтягу.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, метод скінчених елементів ( МСЕ ), напружено-деформований стан ( НДС ), напіваналітичний метод скінчених елементів ( НМСЕ )
Бібліографічний опис
Пискунов С. О. Призматичний скінченний елемент змінної геометрії / С. О. Пискунов, В. А. Рутковський, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 83 - 90. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання