Призматичний скінченний елемент змінної геометрії

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі корегування величин компонент метричного тензора отримані вирази матриці жорсткості і вектора вузлових реакцій напіваналітичного неоднорідного призматичного скінченого елемента змінної геометрії для моделювання напружено-деформованого стану, наближеного до поздовжнього розтягу.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, метод скінчених елементів ( МСЕ ), напружено-деформований стан ( НДС ), напіваналітичний метод скінчених елементів ( НМСЕ )
Бібліографічний опис
Пискунов С. О. Призматичний скінченний елемент змінної геометрії / С. О. Пискунов, В. А. Рутковський, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 83 - 90. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання