Призматичний скінченний елемент змінної геометрії

Ескіз

Дата

2005

Автори

Пискунов, С. О.
Рутковський, В. А.
Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі корегування величин компонент метричного тензора отримані вирази матриці жорсткості і вектора вузлових реакцій напіваналітичного неоднорідного призматичного скінченого елемента змінної геометрії для моделювання напружено-деформованого стану, наближеного до поздовжнього розтягу.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, метод скінчених елементів ( МСЕ ), напружено-деформований стан ( НДС ), напіваналітичний метод скінчених елементів ( НМСЕ )

Бібліографічний опис

Пискунов С. О. Призматичний скінченний елемент змінної геометрії / С. О. Пискунов, В. А. Рутковський, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 83 - 90. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset