Розвиток курортно-реабілітаційних комплексів як передумова економічного становлення Прикарпатська

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена вивченню поняття реабілітаційних центрів Розглядається необхідність та можливість розвитку сучасної реабілітації в Західній Україні. Подано історію виникнення та сучасні передумови економічного становлення Прикарпатська.
Опис
Ключові слова
Дрогобицька область, регіоналізація, «Галицька асамблея", Прикарпатськ, промисловість, реабілітаційний центр
Бібліографічний опис
Богданова Ю. Л. Розвиток курортно-реабілітаційних комплексів як передумова економічного становлення Прикарпатська / Ю. Л. Богданова, М. А. Висоцька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 201 - 207. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання