Розвиток курортно-реабілітаційних комплексів як передумова економічного становлення Прикарпатська

Ескіз

Дата

2015

Автори

Богданова, Ю. Л.
Висоцька, М. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена вивченню поняття реабілітаційних центрів Розглядається необхідність та можливість розвитку сучасної реабілітації в Західній Україні. Подано історію виникнення та сучасні передумови економічного становлення Прикарпатська.

Опис

Ключові слова

Дрогобицька область, регіоналізація, «Галицька асамблея", Прикарпатськ, промисловість, реабілітаційний центр

Бібліографічний опис

Богданова Ю. Л. Розвиток курортно-реабілітаційних комплексів як передумова економічного становлення Прикарпатська / Ю. Л. Богданова, М. А. Висоцька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 201 - 207. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced