Алгоритмічна модель визначення показників ризику кредитів, наданого підприємству

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається доцільність використання алгоритмічної моделі управління кредитними ризиками підприємства. Визначаються основні методи та особливості такої моделі, доводиться їх економічна доцільність.
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, кредитний ризик, інтегральний показник, алгоритмічна модель, інтрепретаційність, credit risk, integral index, algorithmic model, interpretation
Бібліографічний опис
Якимчук І. М. Алгоритмічна модель визначення показників ризику кредитів, наданого підприємству / І. М. Якимчук, О. А. Бондар, І. М. Каширіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 47. - С. 711-715. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання