Значення природоохоронного законодавства для створення та розвитку національних природних парків

Ескіз

Дата

2013

Автори

Панченко, Т. Ф.
Голуб, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

у статті аналізується українське законодавство в області містобудування і екології, що регламентує формування національних природних парків, їх розвиток і вплив на екологічну мережу, як складової природно-заповідного фонду України; міждержавні правові акти, що є частиною Пан-Європейської екомережі

Опис

Ключові слова

кафедра ландшафтної архітектури, національний природний парк, природно-заповідний фонд, екомережа, природоохоронні території, регіональний ландшафтний парк, біосферний заповідник

Бібліографічний опис

Панченко Т. Ф. Значення природоохоронного законодавства для створення та розвитку національних природних парків / Т. Ф. Панченко, А. А. Голуб // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 317 - 325. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced