Фізична культура і спорт як основа здоров’я і благополуччя особистості: навчальний посібник

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Розглянуто основні аспекти здорового способу життя особистості та зазначено підгрунтя для її психічного здоров’я і психологічного благополуччя. Призначено для студентів галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Рекомендовано для викладачів, тренерів, інструкторів з фізичного виховання і спорту. Надано практичні рекомендації для самостійних занять оздоровчого та виховного спрямування для студентів і аспірантів КНУБА усіх спеціальностей.
Опис
У редакції автора
Ключові слова
культура фізична, спорт, здоров'я, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Шамич, О. М. Фізична культура і спорт як основа здоров’я і благополуччя особистості: навч. посіб. / О. М. Шамич, Г. В. Іваннікова, Л. З. Сердюк,. – Київ : КНУБА, Талком, 2023. – 129 с. - Бібліогр. : с. 128-129.