Системний аналіз економіко-математичних моделей вирішення економічних задач

Ескіз

Дата

2013

Автори

Бондар, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена системному огляду та аналізу економіко- математичних моделей управління та вирішення економічних явищ і процесів. Пропонується класифікація таких моделей. На основі проведено аналізу визначаються сильні та слабкі сторони їх використання в сучасних умовах.

Опис

Ключові слова

інтерпретація, моделі, спосіб описання, відображення дійсності, внутрішня структура, економіка, управління, интерпретация, модели, способ описания, отражение действительности, внутренняя структура, экономика, управление, interpretation, models, method of description, reflection of reality, underlying structure, economy, management

Бібліографічний опис

Бондар О. А. Системний аналіз економіко-математичних моделей вирішення економічних задач / О. А. Бондар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 48. - С. 69 - 74. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset